نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


»» بازدید از مزارعه »» انتخاب گالری تصاویر
بناب
- در مناطق مختلفي از بناب کشت شده است . - تعداد پوست آن بين 5 -7 لايه مي باشد . - رنگ آن خوش رنگ مسي - تناژ تقريبي به دست آمده در اين منطقه 75 - 80 تن مي باشد .
HyperLink