نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


»» بازدید از مزارعه »» انتخاب گالری تصاویر
اصفهان
- داراي غلاف هايي به طول 14-16 سانتي متر - به رنگ سبز تيره براق و بازار پسند - عملکرد بسيار بالا در هکتار
HyperLink