نخود فرنگی الکساندرا - Pea Alexandra

رقمی زودرس با عملکردی بالا

تعداد دانه ها در غلاف بطور میانگین ۹ - ۸ عدد

مقاوم در برابر ویروس های موزاییک، فوزاریوم و سفيدک سطحی

;