پیاز زرد - Yellow Sweet Spanish

واريته روز بلند با عملکرد بالا

بلوغ و رسیدگی حدودا ۱۳۰ روز

شکل غده ها کروی و به رنگ مسی

با ماندگاری و انبارداری مناسب

با تعداد لایه های پوست مناسب

;