تربچه چری بل - Cherry Belle

طول دوره غده بندی بین ۲۰- ۲۵ روز

غده هایی با سفتی و ماندگاری بالا

گوشت غده سفید، ترد و خوش طعم

غده هایی کروی شکل با رنگ پوست قرمز خوش رنگ

;