گوجه فرنگی - Super Chief

میوه هایی سفت به وزن ۱۲۰ تا ۱۴۰گرم

بوته بسیار قوی با پوشش برگی خوب

با عملکرد بالا

مقاوم به بیماری های فوزاریوم وسفیدک پودری

;