خربزه آناناسی - Melon Ananas

بلوغ و رسیدگی حدودا ۱۰۰ روز

 وزن میوه در حدود 2- 2.5 کیلوگرم

پوست زرد مایل به کرم باتوربندی مناسب

گوشت میوه سفت، سفید رنگ، معطر با طعم شیرین عسلی

;