خربزه - Yellow Canary

بلوغ و رسیدگی حدودا ۱۰۵ روز

میوه دارای وزن 2 – 2.5 کیلوگرم

رنگ پوست زرد قناری بازارپسند

گوشت میوه به رنگ سفید تا سبز روشن

گوشت میوه ترد با طعم شیرین عسلی

;