نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر لوبيا سبز
- رنگ بذر اين لوبيا سفيد است.
- داراي عملکرد بسيار بالا و کيفيت عالي دارد.
- بسيار پر ثمر مي باشد.
- اين لوبيا غلاف هايي صاف و يکنواخنت دارد.
- غلاف آن سبز تيره و بسيار براق است.
- ارتفاع بوته آن 50 سانتيمتر و طول هر غلاف آن بطور ميانگين بين 14- 15 سانتيمتر است.
- مقاوم به ويروس هاي موزاييک و آنتراکنوسيس است.