نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر خيار هيبريد سوپر ان 3 اف 1 (Cucumber Hybrid Super N3 F1)
- اين خيار از نوع بتا آلفاست.
- 70% آن گل ماده و30% آن گل نر است.
- ميوه آن 17 تا 18 سانتي متر طول و 4 سانتي متر قطر دارد.
- در مقابل ويروس هاي CMV , MMVوهمچنين موزاييک خيار مقاوم مي باشد.
- اين خيار زود رس است و برداشت آن حدودا 60 روزه است.
- رنگ ميوه سبز تيره و پوست آن صاف است.
- مناسب جهت کاشت در اکثر نقاط کشور مي باشد.