نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر خربزه آناناس ( Melon Ananas )
- وزن ميوه بين 1.5 تا 2.5 کيلوگرم است.
- ميوه آن کشيده و رنگ پوست آن زرد توام با کرم مي باشد.
- گوشت ميوه آن سفت و خوش طعم است .
- رشد کامل ان حدود 100-110 روز مي باشد.
- مقاوم به سفيدک حقيقي است.
- محصولي منظم و بسيار پر ثمر دارد.
- بوته اين خربزه بسيار نيرومند و قوي است بطوري که مي تواند با آبياري منظم و حتي با آبياري کم نيز رشد کندو محصولي با کيفيت و خوش عطر و طعم دهد.