نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر هندوانه کريمسون سوييت (Watermelon Crimson Sweet )
- اين هندوانه به دليل دارا بودن کيفيت بالا بطور وسيعي در منطقه خاورميانه کشت مي شود.
- برگهاي آن دندانه دار است.
- شکل ميوه در برش طولي آن بيضي شکل است.
- وزن اين هندوانه بطور متوسط 10 کيلوگرم مي باشد.
- دانه هايي ريز و به تعداد متوسط دارد.
- ظاهر پوست بيروني ان به صورت خطوطي به اندازه متوسط و به صورت مرمري شکل است.
- اين هندوانه از نوع ميان رس بوده و دوره رويش آن 85 روزه مي باشد.
- مقاوم در برابر بيماري هاي فوزاريوم و آنتراکنوز است.
- اين هندوانه مقاومت بسيار بالايي در حمل و نقل و همچنين انبارداري دارد.