جهت آشنای بیشتر با آیش بذر دلتا

زمینه فعالیت

شرکت آیش بذر دلتا انواع بذر هیبرید واستاندارد از آسیا و اروپا وآمریکا را باتوجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه آب و هوایی ارائه می دهد.


ادامه مطلب

محصولات ما

;